Kemirgen mücadelesi:

Birçok mücadele yönteminin ortaklaşa kullanımı ile başarı mümkündür. Belirlenmiş kritik kontrol noktalarına yerleştirilecek yemleme ve canlı yakalama monitörleri en yaygın mücadele yöntemidir.

Açık alan yuva yemlemeleri, yapışkan tuzak kullanımı ve tozlama destekleyici yöntemler olarak uygulamalarda yer bulmaktadır. Barınma ve intikal noktalarının ıslah veya yok edilmesi son derece önemlidir.

Kemirgen Mücadelesi

Kemirgenler, insanlardan sonra memeliler arasındaki en başarılı memeli olarak kabul edilmektedir. Sahip oldukları sosyal yaşantıları, yüksek üreme potansiyelleri, özel diş yapıları ve oldukça gelişmiş fiziksel kabiliyetleri ile ev, işyeri, sağlık kuruluşları, fabrika, çiftlik, liman vb. gibi her ortama yerleşerek insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedirler.İnsanlara ölümcül hastalıklar (tifo, dizanteri vb.) bulaştırabilme ihtimallerinin yanı sıra salmonella bakterileri, virüsler ve parazitler gibi yine insan sağlığına zarar veren organizmaları da taşımaktadırlar. Çiftlik hayvanları için de ciddi bir tehlike oluşturan kemirgenler; hayvanlara leptospirozis, salmonella, brucellois, aujeszky ve şap hastalığı gibi hastalıklar bulaştırabilmektedirler. Özellikle elektrik trafoları ve elektrik kabloları, alarm ve kamera sistemleri, haberleşme ve bilgisayar ağı kabloları, gaz ve su borularını kemirme suretiyle işyerlerinde büyük iş gücü kayıpları yaratarak yaşam kalitesi ve buna bağlı olarak verimliliğin düşmesine sebep olmaktadırlar.

Kemirgen mücadelesinde ilk aşama olarak ; mevcut popülasyonu oluşturan türlerin ve bu türlerin yoğunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Saptanan türlerin davranış özellikleri göz önüne alınarak, uygulama yapılacak sahanın koşullarına ve çevre özelliklerine göre oluşturdukları yaşamsal alışkanlıklar ile aktivasyon ve risk oluşturduğu kritik noktalar tespit edilmektedir. Belirlenen bu noktalara kemirgen monitörleri yerleştirilerek belirli periyotlarda kontrol edilmekte ve bakımları yapılmaktadır. Kontroller neticesinde aktivasyon yoğunluğu ve mücadeleye ilişkin son durum rapor edilmektedir. Kemirgen hareketi kaynağının önlem alınması mümkün olmayan bir dış kaynaktan olması durumunda, risk oranının sıfıra yaklaşması için çalışmanın asgari olarak 12 ay boyunca sürdürülmesi gerekmektedir.